Channa andrao

Channa andrao

 

Channa andrao... nazwa tego pięknego wężogłowa pochodzi od imienia i nazwiska hinduskiego hodowcy ryb Andrew Rao, który odkrył ten gatunek i przekazał do badań instytutowi ichtiologii w Kalkucie.

Instytut ten za zaangażowanie w ichtiologiczne badania fauny ryb słodkowodnych w Indiach uhonorował  odkrywce w szczególny sposób - nazywając owy gatunek wężogłowa - Channa andrao.

Channa andrao była dostępna w obiegu akwarystycznym przez wiele lat przed opisem i nadal jest sprzedawana pod różnymi nazwami, w tym Channa sp. "Lal Cheng",  Channa sp. "Assam", Channa sp. "blue bleheri. Podobieństwo do channa bleheri jest wyraźne co doprowadzało przez wiele lat do  nieumyślnych  pomyłek. Najwyraźniejszą cechą wyróżniającą andrao od bleheri jest brak czerwonych plam w ogonie u channa andrao.

 

 

Channa andrao by Colin Dunlop

 

 

Geneza channa andrao,

 

Obecność, a jednocześnie endemiczność w którym gatunek ten żyje znajduje się w północno-wschodnich Indiach - Bengal zachodni.

Ten niewielki obszar egzystencji channa andrao leży w strefie subtropikalnych równin pomiędzy rzekami Raidak i Sangosh. Te dorzecza Brahmaputry wykazują różnorodne wahania wielkości i przepływu.

 

Źródło: Wikipedia

 

Jako źródłowe pochodzenie tego wężogłowa uznaje się tereny bagienne tych dwóch dorzeczy  w pobliżu miasta Barobisha oraz Jalpaigur w zachodnim Bengalu.

Channa andrao najczęściej spotyka się w płytkich wodach z mulistym dnem bagna leśnego zawierającego mętną wodę z obfitą roślinnością podwodną. PH wynosił 6,3  przewodnictwo 72 µS, a temperatura wody w zależności od pory roku. W okresach suchych channa andrao zajmuje nory, ponieważ jej siedliska mogą przejściowo zostać wysuszone między corocznymi monsunami.

 

Obszar ten ma wilgotny, tropikalny klimat z krótkim, gorącym latem od połowy marca do połowy czerwca. Dużymi opadami monsunowymi od czerwca do września i stosunkowo łagodnymi zimami od października do marca. Jednak temperatura wody może być chłodniejsza z powodu spływającego śniegu z Himalajów.  Tych ekstremalnie skrajnych warunków klimatycznych nie radzę jednak symulować w warunkach akwariowych.

 

Źródło: Admin

 

Źródło: Admin

 

Jestem wężogłowem subtropikalnym...

 

Na podstawie powyższych wykresów mogę stwierdzić prawidłowość specyficzną dla gatunku subtropikalnego jaką jest również channa andrao.

Styczeń - marzec

 • brak opadów lub w minimalnym stopniu
 • chłodna temperatura
 • zimowanie chann, które przebywają w ukryciu,  ten okres jest ubogi w pożywienie

 

Marzec - kwiecień

 • początek opadów
 • jaskinie w których zimują ryby wypełniają się wodą
 • channa opuszcza swoje miejsce zimowania
 • temperatura wzrasta
 • ryby rozpoczynają żerowanie

 

Kwiecień - maj

 • opady przybierają na swoim natężeniu
 • rozpoczynają się zaloty i tarło ryb
 • rozmnażanie się ryb
 • temperatury wzrastają
 • dostępne staje się różnorodność pożywienia

 

Maj - czerwiec

 • opieka nad potomstwem
 • szeroki wachlarz pożywienia
 • opady
 • temperatura wysoka

 

Lipiec - sierpień

 • rodzice kończą opiekę nad potomstwem
 • istnieje możliowść, że ryby rozpoczynają kolejne tarło
 • pary się rozdzielają
 • maksymalne opady
 • temperatura wysoka

 

Wrzesień - październik

 • temperatura powoli maleje, ale wciąż jest gorąco
 • opady stają się coraz mniejsze
 • mokradła / bagna zaczynają ulegać wysuszeniu
 • ryby zaczynają się wycofywać do bezpiecznych miejsc

 

Listopad - styczeń

 • channa wycofuje się całkowicie do jaskiń
 • temperatura spada do najniższych wartości
 • channa staje się nieaktywna i przestaje jeść

 

Z mojego doświadczenia i notatek wynika, że przedział temperatury w okresie rocznym można wskazać na 17°C - 20°C w okresie zimowym. Natomiast 23°C - 28°C w okresie letnim, pH w przedziale  6,0 - 8,0 a twardość wody od bardzo miękkiej do twardej.

 

Nie wybrzydzamy przy stole...

 

Podczas fazy zimowania bardzo istotne jest oszczędne karmienie lub brak jedzenia. Nie zrobi to krzywdy rybie ponieważ metabolizm wyłącza się / zwalnia i utrzymuje się pewien rodzaj hibernacji. Starałem się w ten sposób odzwierciedlić naturalne warunki w jakich bytuje channa andrao. Oddziałowuje to świetnie na wiosenne tarło ryb, zdrowie i "urodę".

 

Channa andrao by Colin Dunlop

 

Szczególnie w ciepłym okresie, kiedy obfitość i różnorodność dostępnego pokarmu jest duża należy zwrócić uwagę na dietę nisko-tłuszczową. Zwłaszcza "kobiety" szybko cierpią z powodu nadwagi oraz problemów trawiennych.

Channa andrao to typowy owadożerca, zatem świerszcze, karaczany i inne owady są bardzo chętnie zjadane. Ten "delikatny" drapieżnik w większości przypadków dobrze przystosowuje się do martwych alternatyw w niewoli. Moje ryby przyjmowały nawet suszone pokarmy, chociaż te nigdy nie  stanowiły ich podstawowej diety. Młodym rybom serwowałem ochotkę, małe dżdżownice, posiekane krewetki, mięso z małży, żywe krewetki, małe karaczany tureckie i ...

Dorosłe ryby nie karmiłem codziennie i przestrzegałem zasad : głodna ryba to zdrowa ryba, tłuste jedzonko tylko raz w tygodniu.

Gatunek ten nie powinien być karmiony ssaczym lub ptasim mięsem, takim jak wołowina lub kurczak. Niektóre z zawartych w nich lipidów nie mogą być prawidłowo metabolizowane przez ryby i mogą powodować nadmierne odkładanie tłuszczu, a nawet zwyrodnienie narządu.

 

Jestem dla początkujących...

 

Stanowi ona szczególnie dobrą rybę akwariową, dla osób rozpoczynających swoją przygodę hodowli wężogłowów, ponieważ pozostaje ona w łatwym do opanowania rozmiarze. Moje osobniki urosły do wielkości od 12 - 16 cm i osobiście rzadko widziałem te ryby powyżej 20 cm. Wykazują podobny zestaw zachowań i atrakcyjne zabarwienie jak niektórzy jej więksi członkowie z rodziny żmijogłowatych.

 

Channa andrao by Colin Dunlop

 

Moim zdaniem z powodzeniem można hodować i rozmnażać tego wężogłowa w akwariach o długości około 100 cm. Channa  andrao najlepiej zachowuje się w akwarium specyficznym dla tego gatunku, chociaż może być również trzymana w dobrze dobranej obsadzie obok spokojnych, nie terytorialnych ryb. Aranżacja akwarium dla tej ryby powinna być zorganizowana w bardzo wiele kryjówek, zarośli roślinności wodnej, korzeni, liści i tub korkowych.

Podobnie jak inne gatunki z rodzaju, może ona również tolerować warunki niedotlenienia ze względu na zdolność do oddychania atmosferycznym powietrzem. Preferuje słabo oświetlone akwarium z roślinnością pływającą po powierzchni takich jak  Limnobium, Pistia, czy lubiana szczególnie przeze mnie Hygroryza aristata. Konieczne jest stosowanie ciasno dopasowanej pokrywy akwarium ponieważ jak większość wężogłowów tak i channa andrao znana jest z możliwości ucieczek. Pomiędzy pokrywą a powierzchnią wody należy pozostawić lukę, ponieważ ryby wymagają dostępu do warstwy wilgotnego powietrza. Co najważniejsze, ryby te nie mogą być utrzymywane w stałej temperaturze, ale powinny mieć zachowaną sezonową zmienność w postaci zdefiniowanych wyżej okresów zimowych i letnich. Podczas zimniejszych okresów ryby nie wymagają dużo jedzenia, a poziom wody może spaść.

Jestem spokojna...

Młode channy mogą być hodowane razem, ale zwykle zaczynają wykazywać agresywne zachowanie wobec siebie, gdy stają się dojrzałe seksualnie. Zachowania te różnią się nieco pomiędzy poszczególnymi osobnikami, kobiety są bardziej wojownicze niż mężczyźni. Jeśli utworzy się para, zwykle są spokojne w stosunku do siebie, ale wrogo nastawione do innych towarzyszy.

Płeć tego gatunku można łatwo odróżnić po kształcie głowy - patrząc z góry, dorosłe samce mają zazwyczaj szerszy kształt głowy niż samice, poza tym płetwa grzbietowa i odbytowa sparowanych samców jest wyraźnie wyższa niż u samic. Samice za to mają tendencję do cięższej budowy i mają większy udział czerwonej pigmentacji na ciele niż mężczyźni.

Channa andrao nie jest bardzo agresywna, ale jeśli dobierze się para, pozostałe ryby powinny zostać usunięte z akwarium, w przeciwnym razie zostaną zabite.

 

Channa andrao by Colin Dunlop

 

Własny bagaż doświadczeń,

 

Swoją przygodę z Channa andrao rozpocząłem od grupy 7 młodych ryb wielkosci około 7 cm w standardowym akwarium 200l ( 100x40x50 ). W ten sposób umożliwiłem im własny wybór partnerów. Po utworzeniu się pary inne ryby zostały przeniesione, po czym rozpocząłem proces wspomagający zainicjowania tarła - mała podmiana wody, zapewniłem długi okres stałej wysokiej temperatury, obfitości i różnorodności pożywienia żywego.

W tym okresie wstrzymałem się od jakichkolwiek czynności konserwacyjnych w akwarium, zapewniając rybom spokój i bezpieczeństwo. W kulminacji zalotów para obejmowała się w sposób szczególny dla wężogłowów co z podziwem obserwowałem.

Samiec zebrał zapłodnioną ikrę do ust i inkubował ją 4 dni, ale okres inkubacji może być znacznie dłuższy, szczególnie u młodszych osobników, które są mniej doświadczone. Następnie samica karmiła narybek swoją ikrą. Opieka nad narybkiem trwała kilka tygodni. Młode ryby bez wahania przechodzą do niezbędnego pokarmu zastępczego w postaci żywych / mrożonych lub suchych pokarmów, dzięki czemu hodowla tego gatunku nie stanowi problemu.

Z chmury narybku mojej dobranej parze udało się "odchować" 48 sztuk młodziutkich channa andrao, które zostały przekazana miłośnikom wężogłowów.

 

Chociaż Channa andrao była często przedmiotem handlu. Wciąż istnieją dzikie połowy tego endemicznego gatunku, dlatego szczególnie ważne jest dalsze rozmnażanie tego wężogłowa oraz zwrócenie uwagi jako nabywca/ hodowca na zakup zwierząt zdrowych i młodych.

 

Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy o wężogłowach zapraszam do działu "Artykuły" lub prosze wybrać poniższy link: https://channa.club/artykuly/

Polecam również Forum Channa Club: https://forum.channa.club/

 

Artykuł o channa andrao autorstwa : Mathias

Profesjonalne zdjęcia autorstwa :  Colin Dunlop, Eric Tan.

 

Comments are closed.